ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ

RT-814
Λειτουργίες

(L2C) Δύο ηλετρόδια + Κοινό, (L3C) Τρία ηλεκτρόδια + Κοινό, (LC) Επιτηρητής στάθμης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

110VAC, 230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-814L
Λειτουργίες

(L2C) Δύο ηλετρόδια + Κοινό, (L3C) Τρία ηλεκτρόδια + Κοινό, (LC) Επιτηρητής στάθμης, (S) Ρύθμιση ευαισθησίας

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-822
Λειτουργίες

(L3C) Τρία ηλεκτρόδια + Κοινό, (LC) Επιτηρητής στάθμης, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης, (Τ) Ρύθμιση χρόνου

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 11 pin

RT8-822T
Λειτουργίες

(L3C) Τρία ηλεκτρόδια + Κοινό, (LC) Επιτηρητής στάθμης, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης, (Τ) Ρύθμιση χρόνου

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 11 pin

RT8-815
Λειτουργίες

(B) Άδειασμα on ( RT-815D), (C) Άδειασμα off( RT-815AR, (D) Άδειασμα on/off, (E) Γέμισμα off, (F) Ανάστροφο χρονικό, (F) Γέμισμα on, (G) Γέμισμα on/off, (L1C) Ένα ηλεκτροδιο + Κοινό, (L2C) Δύο ηλετρόδια + Κοινό, (Α) Μανδάλωση on (RT-815A)

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)