ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

RT-818
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-818D
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 208VAC, Δ 400VAC, Δ 415VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-417
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (As) Ασσυμετρία, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-417N
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 208VAC, Δ 400VAC, Δ 415VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-417D
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (As) Ασσυμετρία, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 208VAC, Δ 400VAC, Δ 415VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-917
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (OV) Άνω όριο, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-917D
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (OV) Άνω όριο, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 11 pin

RT-918
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (OV) Άνω όριο, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-918D
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (OV) Άνω όριο, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 11 pin

RT-919
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (W) Παράθυρο Τάσης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT-919D
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (W) Παράθυρο Τάσης

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 11 pin

RV8-418
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (As) Ασσυμετρία, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ155 – 530VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RV8-825
Λειτουργίες

(1P) Μονοφασικός, (OV) Άνω όριο, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC +/-40% 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RV8-826
Λειτουργίες

(1P) Μονοφασικός, (OV) Άνω όριο, (Un) Επιλογή Ονομαστικής Τάσης, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

84 – 315 VAC, 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)