ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ

RV17-818
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ150 – 480VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV17-418
Λειτουργίες

(3P) Τριφασικός, (As) Ασσυμετρία, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (Tf) Ανάστροφο χρονικό μετά από διακοπή τάσης, (TON) Xρόνος επαναφοράς

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ155 – 530VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV17-819
Λειτουργίες

(Nm) Επιτήρηση Ουδέτερου, (OV) Άνω όριο, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (Un) Επιλογή Ονομαστικής Τάσης, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ155 – 530VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV17-919
Λειτουργίες

(As) Ασσυμετρία, (Nm) Επιτήρηση Ουδέτερου, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (Un) Επιλογή Ονομαστικής Τάσης, (W) Παράθυρο Τάσης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ155 – 530VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV17-825
Λειτουργίες

(1P) Μονοφασικός, (OV) Άνω όριο, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

138 – 322VAC , 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV17-826
Λειτουργίες

(1P) Μονοφασικός, (OV) Άνω όριο, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

84 – 315 VAC, 50/60Hz +/-10%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RV35-920
Λειτουργίες

(3P+N) Τριφασικός με ουδέτερο, (As) Ασσυμετρία, (OV) Άνω όριο, (Pf) Απουσία Φάσης, (Ps) Διαδοχή Φάσεων, (TON) Xρόνος επαναφοράς, (Tt) Χρόνος αποκοπής, (UV) Κάτω όριο

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Δ 400VAC +/-25%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)