Διπλό χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου.

RTD-60
Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin

RTD-60D
Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin

RTD-120
Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin

RTD-120D
Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin