Ελεγκτής στροφών τροφοδότη καυστήρων ξύλου - pellet -βιομάζας.

FEED-1-GR
Έξοδος

TRIAC

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin