Μονάδα ελέγχου στερεών καυσίμων χωρίς αυτόματη έναυση (Αλλαγή μοντέλου).