Ροοστάτης με ρύθμιση της ισχύς εξόδου, εσωτερική ρύθμιση κατώτερου ορίου και φίλτρο γραμμής.