Ροοστάτης με ρύθμιση της ισχύς εξόδου και εσωτερική ρύθμιση κατώτερου ορίου.