ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

RT8-110
Λειτουργίες

(F) Ανάστροφο χρονικό, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 230VAC & 24VAC-DC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-110D
Λειτουργίες

(F) Ανάστροφο χρονικό, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

DPDT (2NO 2NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-130
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fl) Ανάστροφο χρονικό με εντολή θετικής ακμής, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (Ft) Ανάστροφο χρονικό με εντολή αρνητικής ακμής, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nl) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή θετικής ακμής, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (Nt) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή αρνητικής ακμής, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-131
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fc) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου, (Ff) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα OFF, (Fn) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα ON, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (δ) Χρονικό καθυστέρησης παλμού, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-823
Λειτουργίες

(Af) Χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC & 24VAC-DC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-823V
Λειτουργίες

(Ac) Χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-101
Λειτουργίες

(Pd) Χρονικό μονού παλμού (επανεκκίνησης)

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 230VAC & 24VAC-DC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-102
Λειτουργίες

(RNI) Eπαναπυροδοτούμενο χρονικό καθυστέρησης από εντολή θετικής ακμής και τροφοδοσίας

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-2SA
Λειτουργίες

(Sa) Χρονικό εκκίνησης μίζας

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 30VAC/DC +/-20%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RSL-20
Λειτουργίες

(Sd) Χρονικό Αστέρα-Τριγώνου

Έξοδος

3 X SPST (1NO)

Τάση τροφοδοσίας

110VAC, 230VAC, 24VAC/DC, 380VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-820
Λειτουργίες

(Fpr) Χρονικό αναστροφής με ενδιάμεση παύση

Έξοδος

2 X SPST (1NO)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RAS-20P
Λειτουργίες

(Tf) Ανάστροφο χρονικό μετά από διακοπή τάσης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RAS-60P
Λειτουργίες

(Tf) Ανάστροφο χρονικό μετά από διακοπή τάσης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RAM-10P
Λειτουργίες

(Tf) Ανάστροφο χρονικό μετά από διακοπή τάσης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC, 24VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RFT-4
Λειτουργίες

(Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

FET, TRIAC

Τάση τροφοδοσίας

12VDC, 230VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT26-110
Λειτουργίες

(F) Ανάστροφο χρονικό, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC & 24VAC-DC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin

RT26-131
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fc) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου, (Ff) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα OFF, (Fn) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα ON, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (δ) Χρονικό καθυστέρησης παλμού, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin