Χρονικό ΑΣΤΕΡΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΥ

RSL-20
Λειτουργίες

(Sd) Χρονικό Αστέρα-Τριγώνου

Έξοδος

3 X SPST (1NO)

Τάση τροφοδοσίας

110VAC, 230VAC, 24VAC/DC, 380VAC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)