Χρονικό με 10 λειτουργίες και ρύθμιση χρόνου από 0.1sec έως 10d

RT8-130
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fl) Ανάστροφο χρονικό με εντολή θετικής ακμής, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (Ft) Ανάστροφο χρονικό με εντολή αρνητικής ακμής, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nl) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή θετικής ακμής, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (Nt) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή αρνητικής ακμής, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)

RT8-131
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fc) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου, (Ff) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα OFF, (Fn) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα ON, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (δ) Χρονικό καθυστέρησης παλμού, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση λυχνίας 8pin, Βάση λυχνίας 11pin (Κατόπιν παραγγελίας)