ΧΡΟΝΙΚΑ ΡΑΓΑΣ

RT17-110
Λειτουργίες

(F) Ανάστροφο χρονικό, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

230VAC & 24VAC-DC

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RT17-130
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fl) Ανάστροφο χρονικό με εντολή θετικής ακμής, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (Ft) Ανάστροφο χρονικό με εντολή αρνητικής ακμής, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nl) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή θετικής ακμής, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (Nt) Χρονικό καθυστέρησης με εντολή αρνητικής ακμής, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RT17-131
Λειτουργίες

(D) Χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (F) Ανάστροφο χρονικό, (Fc) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου, (Ff) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα OFF, (Fn) Χρονικό κυκλικής λειτουργίας πρώτα ON, (Fr) Ανάστροφο χρονικό με reset, (nD) Ανάστροφο χρονικό καθυστέρησης εντολής εισόδου, (Nr) Χρονικό καθυστέρησης με reset, (δ) Χρονικό καθυστέρησης παλμού, (Ν) Χρονικό καθυστέρησης

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)

RT17- 823V
Λειτουργίες

(Ac) Χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας με εντολή εισόδου

Έξοδος

SPDT (1NO 1NC)

Τάση τροφοδοσίας

Από 12 έως 240VAC/DC +10/-15%

Τύπος εγκατάστασης

Βάση Ράγας (35mm x 7.5mm)